วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ครบรอบ ๕๙ ปี

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ครบรอบ ๕๙ ปี ในวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

Leave a Comment