วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ครบรอบ ๕๙ ปี

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ครบรอบ ๕๙ ปี ในวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com