พิธีรดน้ำดำหัว ครูบาอาจารย์ ทอดผ้าป่าสามัคคี ศิษย์เก่า ม.จ.ว. ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พิธีรดน้ำดำหัว ครูบาอาจารย์ ทอดผ้าป่าสามัคคี ศิษย์เก่า ม.จ.ว. ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม