โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

Leave a Comment