การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมได้ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเหนือตอนบน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ได้รับรางวัลอับดับที่ ๓ ณ สนามกีฬา จังหวัดพะเยา