พิธีไหว้ครูช่างประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

นายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่างอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

Leave a Comment