พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

นายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคมและคณะครูเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๗ กรกฏาคม พ.ศ ๒๕๖๑