เปิดโลกมรดกไทย เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

เปิดโลกมรดกไทย เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมการแสดงละครในวรรณคดีไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

Leave a Comment