พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนาม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ครบ ๖๖ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

Leave a Comment