เดินขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาของนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เนื่องในวันเข้าพรรษา

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาของนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

Leave a Comment