การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๑๑ คน จตุรมิตร คัพ

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๑๑ คน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี และ ๑๘ ปี จตุรมิตร คัพ โดย ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ระหว่างวันที่ ๒ สิงหาคม และ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

Leave a Comment