สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดย นักฟุตบอลจากสโมสร ทีมสิงห์เชียงราย ยูไนเต็ด ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม