ค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

ค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่  ๑๕ – ๑๗  ๒๓ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑