มุทิตาจิต ราตรี เหลือง-ดำ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

งานเกษียณอายุราชการครูและการแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑