รวงข้าวเกมส์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

การแข่งขันกีฬาสีภายใน รวงข้าวเกมส์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดขึ้นระหว่างในวันที่ ๕-๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี นายพงษ์พันธ์ ขันคำกาศ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง ให้เกรียรติมาเป็นปรัธานเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

 

Leave a Comment