โรงเรียนแม่จันวิทยาคมเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล กีฬาแห่งชาติ “เจียงฮายเกมส์ ครั้งที่ ๔๖”

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล กีฬาแห่งชาติ เจียงฮายเกมส์ ครั้งที่ ๔๖ การแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

Leave a Comment