รายชื่อนักเรียนรับรางวัลเด็กดีศรีแม่จัน ด้านผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2561

รายชื่อนักเรียนรับรางวัลเด็กดีศรีแม่จัน ด้านผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2561

ให้นักเรียนที่ได้รับผลการเรียนระดับ “เหรียญทอง” ขึ้นรับเกียรติบัตรในวันประชุมผู้ปกครอง วันที่ 8 ธันวาคม 2561

ม.1 – ม.3 เวลา 08.00-12.00น.
ม.4 – ม.6 เวลา 12.00-16.00น.

การแต่งกายชุดนักเรียน ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

รับรางวัลเด็กดีศรีแม่จัน ด้านผลการเรียนระดับชั้นม.1

 

รับรางวัลเด็กดีศรีแม่จัน ด้านผลการเรียนระดับชั้นม.2

 

รับรางวัลเด็กดีศรีแม่จัน ด้านผลการเรียนระดับชั้นม.3

 

รับรางวัลเด็กดีศรีแม่จัน ด้านผลการเรียนระดับชั้นม.4

 

รับรางวัลเด็กดีศรีแม่จัน ด้านผลการเรียนระดับชั้นม.5

 

รับรางวัลเด็กดีศรีแม่จัน ด้านผลการเรียนระดับชั้นม.6