โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดพิธีทำบุญตักบาตร

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ขึ้นในวันที่ ๐๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑ โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคมเข้าร่วมในพิธีตักบาตรในครั้งนี้