“ค่ายประวัติศาสตร์ล้านนา” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด “ค่ายประวัติศาสตร์ล้านนา” ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ณ ห้องสมุด โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๐๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑