ยินดีต้อนรับคณะครูจาก โรงเรียนควนพระสาครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ยินดีต้อนรับคณะครูจาก โรงเรียนควนพระสาครินทร์ จังหวัดพัทลุง เพื่อเข้ามาศึกษาดูงานในโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เกี่ยวกับห้องเรียนอาชีพ ห้องเรียนคหกรรม ผลิตภัณฑ์ชาขี้ม่อน ห้องเรียนเกษตรกรรม ห้องเรียนไฟฟ้ากำลัง ในวันที่ ๐๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑