การแข่งขันกีฬานักเรียน สุดถิ่นไทยเกมส์ 2018

การแข่งขันกีฬานักเรียน สุดถิ่นไทยเกมส์ 2018 ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เภอเชียงแสน จ.เชียงราย