มอบเสื้อเซฟทำอาหารให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้มอบชุดเซฟทำอาหารให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษต่อไป ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม