โรงเรียนแม่จันวิทยาคมเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงรายร่วมแข่งขัน กิจกรรม To Be Teen Dancercise Thailand Championship 2019

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงรายร่วมแข่งขัน กิจกรรม To Be Teen Dancercise Thailand Championship 2019 (ภาคเหนือ) ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตส์ ช้อบปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑