โรงเรียนแม่จันวิทยาคมจัดพิธีทำบุญตักบาตร “เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่”

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมจัดพิธีทำบุญตักบาตร “เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ” โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม