ยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนายอำเภอแม่จัน

ยินดีต้อนรับ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๘ และ นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๕ และ นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ ในการพบปะคณะครูและบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒