ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการ การประเมินโครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ

การประเมินโครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ โดยมีคณะกรรมการประเมินจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ โดย มีนายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ เป็นประธานในการประเมินโครงการโรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใสปลอดภัยมลพิษ ในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒