ครูดีศรีแม่จัน กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นายจรัล แก้งเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้นำคณะผู้บริหารและคณะครูบุคลากรโรงเเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมงาน “วันครูแห่งชาติ” ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนสันทรายพรหมณีวิทยา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒