ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนคุนหมิงซีซานซวีสือเยียน

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม และคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนคุนหมิงซีซานซวีสือเยียน ประเทศจีน ในโครงการ MOU ในวันที่ ๑๘ – ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒