งานสืบสานวัฒนธรรมล้านนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด งานสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒