การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม