โครงการอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒