ย้อนวันวานผ่านแม่จันนิทรรศน์

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ย้อนวันวานผ่านแม่จันนิทรรศน์” ของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม