พิธีเปิดสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานสมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานมูลนิธิแม่จัน สำนักงานบุคลากรเก่าโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๙ มีนาคมพ.ศ. ๒๕๖๒