โครงการอบรมพัฒนา นักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล

นายรุ่งโรจน์ เชียงแข็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในการอบรมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลและนักกีฬาฟุตซอลในวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม