วันสถาปนาครบรอบ ๖๐ ปี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคมเข้าร่วมงานทำบุญ เนื่องในวันวันสถาปนาครบรอบ ๖๐ ปี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม