เพลงฮักแต้ๆ ม.จ.ว. #แม่จันวิทยาคม

ฮักแต้ๆ ม.จ.ว. #แม่จันวิทยาคม
ศิลปิน / อ.แดนชัย รีอินทร์ / Kru Dan Can do เ
รียบเรียง มิกซ์ดาวน์ มาสเตอร์ – เอกรินทร์ เรืองญาติ