เพลงม.จ.ว. ที่รัก (Orchestra Version)

ตัวแทน ม.6/1 รุ่น 22 ร่วมแสดงความยินดี
ในวาระที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคมครบรอบ 60 ปี
Samak Kajaikham