ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
อนุมัติจบ วันที่ 29 มีนาคม 2562
รับปพ.1,ปพ.2 วันที่ 4 เมษายน 2562
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 14.00น. ณ ห้องวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่-6.61-29-มี.ค.62