การอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จากอำเภอแม่จันและอำเภอแม่ฟ้าหลวงรวม ๑,๐๐๐ นาย

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีการอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จากอำเภอแม่จันและอำเภอแม่ฟ้าหลวงรวม ๑,๐๐๐ นาย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงรายและทีมงานวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ พลเรือน ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมพิธี