กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องใน “วันวิสาขบูชา”

คณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องใน “วันวิสาขบูชา”  ณ ศาลาราชมังคลาภิเษก โรงเรียนแม่จันวิทยาคม