การแข่งขันกีฬาฟุตบอล “เยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Prime Minister”

เนื่องจากระหว่างปิดภาคเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ๓ รายการ

๑. รายการ “เยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Prime Minister” รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือตอนบน ณ จังหวัดลำปาง

๒. รายการ “เยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Prime Minister” รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี  รอบชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือตอนบน เขต ๕ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเิศอันดับ ๓

๓.  รายการ แข่งขันฟุตบอล มหกรรมกีฬา อบจ.คัพ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑