กิจกรรมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมได้จัดกิจกรรม หล่อเทียนพรรษา เพื่อที่จะได้นำไปถวายวัดต่างๆในวันเข้าพรรษาที่จะมาถึง โดยปีนี้ได้จัดทำหล่อเทียนขึ้นทั้งหมด ๗ เล่ม โดยมีคณะผู้บริหาร นายกสมาคมผู้ปกครอง คณะครู บุคลากร นักเรียน เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒