วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒