พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ของนักเรียนห้องเรียนอาชีพ สาขาไฟฟ้ากำลัง ในวันที่ ๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒