กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 1

กลุ่มสาระฯ คอมพิวเตอร์ได้จัดค่ายคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ชั้นม.4/4
ในวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โดยมีหลักสูตรการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10 และ ระบบเครือข่ายเบื้องต้น