กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเข้าพรรษา

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร และ นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ ๑๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ลานศาลาราชมังคลาภิเษก โรงเรียนแม่จันวิทยาคม