กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย – เกาหลี

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย – เกาหลี ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม