“เปิดโลกมรดกไทย” เนื่องในวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม “เปิดโลกมรดกไทย” เนื่องในวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบการแสดง และการแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนที่มีทักษะทางด้านภาษาไทย ในวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม