ยินดีต้อนรับและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการสร้างภาคีเครือข่ายตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมได้มีโอกาสต้อนรับและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการสร้างภาคีเครือข่ายตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (MOU) กับคณะครูจากโรงเรียนคุนหมิงซีซันชวีสือเยี่ยน เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง วันที่ ๕-๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒