พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายจรัล แก้วเป็ง พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน