“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙”

นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๔-๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒